Ambitiøst naturprojekt ved Læsten Bakker

Randers Kommune og Den Danske Naturfond samarbejder om et naturprojekt, der har et budget på 20 millioner kroner og er på cirka 300 hektar. Projektet er skudt i gang med Den Danske Naturfonds opkøb af et kerneområde i Læsten Bakker på 60 hektar.
13-04-2019 11:58:47

Bedre levested

Mellem Randers og Viborg ligger en skjult naturperle - Læsten Bakker. Her er høje bakker, dybe dale, kær, hede, overdrev, kildevæld, eng, krat, sø, mose, å og gammel skov. I dette enestående koncentrat af dansk natur skal et nyt, stort naturprojekt sikre et bedre hjem for odder, isfugl, orkidéer og andre sjældne dyr og planter.

Projektet er netop skudt i gang med opkøb af 60 hektar i Læsten Bakker. Målet er at opkøbe yderligere arealer, og indgå frivillige aftaler med private lodsejere og landmænd om naturgenopretning. Når det nye projekt er fuldt gennemført, indgår det i et område med mere end 1.000 hektar sammenhængende skov og natur omkring Læsten Bakker, Skals Ådal og Fussingø.

 

En sand naturperle

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, er begejstret for det nye naturområde.

- Læsten Bakker er en sand naturperle og det største fredede naturområde, vi har i Randers Kommune. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi nu får et samlet projekt, der vil sikre, at vi både kan værne om og udvikle den unikke natur. Projektet betyder også, at Randers Kommune i samarbejde med Den Danske Naturfond og de private lodsejere vil arbejde på at forbedre adgangen til naturen i området. Så det her er noget, som alle naturinteresserede vil få gavn af, siger han.er for dyr og planter

Også i Den Danske Naturfond er der stor tilfredshed.

- På en helt almindelig gåtur kan man her opleve meget af den natur, vi kender fra det danske landskab. Samtidig får vi bedre levesteder for dyr og planter, der er sjældne og truede i Danmark. Det er rigtigt godt for naturen, at vi nu kan tage det først skridt mod at udvikle endnu et stort, sammenhængende naturområde i Danmark, siger formand i Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Læsten Bakker ligger skjult for de fleste ved hovedvejen mellem Randers og Viborg og er derfor i dag ukendt for mange. Med udvikling af naturen, bedre skiltning, formidling og faciliteter er målet ikke alene, at naturen skal få det bedre, men også at flere vil få øjnene op for det smukke område.

 

Lodsejere får nye muligheder

Udvalgsformand for Miljø og Teknik, Frank Nørgaard, håber, at lodsejerne vil tage godt imod de nye muligheder, som aftalen giver.

- Landbrugsarealer med ringe produktionssikkerhed kan nu omlægges til natur. Dette kan enten ske ved, at fonden køber jorden, lodsejerne får økonomisk kompensation eller ved, at lodsejerne indgår i en jordfordeling, hvor lavbundsarealer kan erstattes med agerjord, siger han.