Page 29

FrilandsLiv - Tirsdag den 22. august 2017

Egen import & direkte salg. Lidt billigere og bedre. Ingen remme = meget større kapacitet 2.70 m Nu kun kr. 35.500,- Major afpudser/brakklipper Galvaniseret/kraftig 2.10 - 2.70 m - Leveres også i 3.60 & 5,50 m 29 LANDSBYERNE BLIVER BEDRE TIL AT SAMARBEJDE OG TIL AT SE LANGSIGTET PÅ UDVIKLINGEN I DERES LOKALOMRÅDE, NÅR DE STÅR SAMMEN. DET VISER EN NY EVALUERING AF FEM AF LANDETS FØRSTE LANDSBYKLYNGER. Landsbyer står stærkere, når de står sammen Flere og flere landsbyer forener kræfterne i landsbyklynger for at sikre institutioner og skabe nye aktiviteter. Lokal organisering er fundamentet for udvikling, mener Landdistrikternes Fællesråd. I nogle landsbyer bliver der færre indbyggere, hallen står tom og købmanden drejer nøglen om. Men nu spirer såkaldte landsbyklynger frem og viser nye veje. Fem landsbyklynger er blevet bedt om at deltage i en evaluering, hvor formålet har været at se, hvordan frivillige borgere gennem fælles, strategisk indsats selv kan være med til at styrke livet i landsbyerne - ved at være fælles om ressourcer og faciliteter og ved at opdyrke en fælles identitet. De fem klynger har fungeret som pilotprojekter for en igangværende kampagne, hvor op til 25 landsklynger kan modtage støtte. Pilotprojektet, der blev igangsat i starten af 2015 af DGI, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, startede ud med i alt 50 landsbyer i fem danske kommuner, som skulle indgå samarbejder i såkaldte klynger. De fem første landsbyklynger, som indgår i evalueringen, og som omfatter 50 landsbyer, ligger i følgende kommuner: Faaborg-Midtfyn, Hjørring, Syddjurs, Vordingborg og Ringkøbing-Skjern. Styrket evne til samarbejde En ny evaluering viser, at 87 procent af lokalsamfundene mener, at projektet har styrket deres evne til at samarbejde. Tilsvarende mener 87 procent, at projektet har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet. Hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer hovedparten af de kommuner, landsbyklyngerne ligger i, mener man, at projektet gavner lokalområderne. - Det er meget positivt, at evalueringen af pilotprojekt Landsbyklynger viser, at landsbyer står stærkere, når de samarbejder. Samarbejde mellem nabolandsbyer er netop en spirende tendens, vi oplever i landdistrikterne i disse år, siger formand Steffen Damsgaard. Styrket samarbejde med kommunen På trods af den borgerdrevne tilgang spiller samarbejdet med kommunen en vigtig rolle i projektet. Eksempelvis deltager en kommunal repræsentant i styregruppen, og kommunen fungerer som afsender af den officielle ansøgning og som økonomiske bidragsyder. På den måde sikres en styrket forbindelse mellem landsbyerne og de planer for udvikling, som kommunen har. Målet har i projektet været at etablere et styrket samarbejde med kommunen, så borgere og kommune i fællesskab kan optimere den kommunale service. Og de første tegn er positive. 72 procent anser, at samarbejdet med kommunen er styrket, således at borgere og kommune i dag i fællesskab kan optimere den kommunale service. - Et af de helt afgørende elementer for at skabe lokal vækst og udvikling er samarbejdet med kommunen. Landsbyklynge-organiseringen er ingen hindring for at der kan sikres en styrket forbindelse mellem landsbyerne og et godt samarbejde med kommunen om de planer for udvikling, som kommunen skal lave, siger Steffen Damsgaard. Han understreger samtidig, at det er Landdistrikternes Fællesråds vurdering, at lokal organisering er fundamentet for lokaludvikling. Man kan læse mere på kampagnens hjemmeside www.landsbyklynger.dk. SPAR BRÆNDSTOF - Major er meget lettere at trække NYHED: NYHED - NYHED - NYHED - NYHED Major sikrer dig kvalitet til fornuftige priser & sikkerhed for reservedele. (20 år i Danmark) Major Cyclone - Fremtidens markklipper. Også hvor der er buske og småtræer. Patenteret knivsystem Major kant Fra kr. 33.000,- Major rotor/tromleklipper til plæner, boldbaner, golfbaner mv. 1.80 – 6.10 m Egen import & direkte salg. Lidt billigere og bedre. Solgt mere end 1000 Major maskiner i Danmark Dansk Maskin Salg • v/ Erik Jørgensen • Ølgod • 75 24 52 77 • www.danskmaskinsalg.dk Alle priser er ex moms Kan også frontmonteres! Malet 1.80 m Endnu kun kr. 16.900,- Se den på vort lager nu! Dansk Maskinsalg - 6x86 - FRILANDSLIV.indd 8 16-05-2017 13:42:39


FrilandsLiv - Tirsdag den 22. august 2017
To see the actual publication please follow the link above