Page 20

FrilandsLiv - Tirsdag den 22. august 2017

- Vi skal tale udkanten op SELVOM VARDE KOMMUNE ER EN SÅKALDT »YDERKOMMUNE«, ER DER IKKE ARBEJDSLØSHED ELLER NEGATIV BEFOLKNINGSTILVÆKST. EN SUCCES, DE I DET VESTJYSKE IKKE ER KOMMET SOVENDE TIL. Yderkommuner eller »Udkantsdanmark« bliver ofte associeret med landsbydød og arbejdsløshed, men sådan er det ikke i Varde Kommune trods placeringen ved Vesterhavet. Her formår de at tiltrække tilflyttere, masser af turister og skabe arbejdspladser. - Det allervigtigste er samspillet. I mit virke som borgmester har jeg prøvet at sætte på dagsordenen, at kommunen både er medspiller, når det gælder byggesagsbehandling eller en svær personsag. Erhvervslivet er i centrum, for det er dem, vi lever af, og så skal vi sørge for, at borgerne, også dem i landsbyerne, oplever kommunen som medspiller, lyder en del af opskriften fra Varde Kommunes borgmester, Erik Buhl (V). Masser af muligheder I den havnære kommune, som er landets femte største arealmæssigt, gør de meget ud af at se muligheder frem for begrænsninger. Derfor er de også gået all in på at brande sig selv på den vestjyske natur med sloganet »Vi i Naturen« og den store turisme, hvor Varde er landets næststørste turistkommune med 3,9 millioner overnatninger i 2016. - Jeg opfatter os ikke som en yderkommune. Vi ligger langt fra Christiansborg og universitetsbyerne, men vi ligger tæt på Esbjerg, olie- og energisektoren og foruden turismen har vi en stor koncentration af landbrug. Det er noget med at turde at tale udkanten op. Vi er holdt op med at gemme os i Vestjylland, siger Erik Buhl. Udvikling i centrum Varde Kommune kæmper dog som andre yderkommuner også med en skæv demografi og unge mennesker, der flytter væk. Men den store udfordring for kommunen er at få de større byer, som Varde og Ølgod, til at harmonere med de mange landdistrikter. - Vi har nedsat ni udviklingsråd i landområderne, som vi har møder med i byrådet. De er folkevalgte og binder foreningslivet sammen. Vi mener, at der skal være forskel på landsbyerne og selve Varde by, men man skal have det bedste ud af mulighederne, der hvor man bor, siger borgmesteren. Han erkender, at det derfor er en stor politisk opgave at balancere fordelingen af skoler, ældrepleje, busruter og cykelstier mv., så alle borgere føler sig tilgodeset. I samarbejde med kommunen har borgerne lavet sytten udviklingsplaner, som kortlægger udviklingsmulighederne alt efter deres by eller område. Planerne er hele tiden til revision og udbygges jævnligt, så de på sigt dækker hele kommunen. Samarbejde og ildsjæle I 2015 stod et nyt rådhus i Varde færdigt, hvor et bærende element er åbne kontorlandskaber med samarbejde på tværs af arbejdsområderne. Rådhuset rummer også en kommunikationsafdeling, som sørger for at levere nyheder om Varde til dagspressen. Derudover er der ansat en bosætningskoordinator, som har til opgave at gøre kommunen attraktiv at bo i, tage imod tilflyttere og få dem integreret bedst muligt. Et job, som Dorthe Lund besidder. - Vi er en landkommune, og der skal være kontakt mellem kommunen og landsbyerne. Og det netværk er jeg med til at få lavet. Jeg oplever et stort sammenhold i byerne, for folk ved godt, at de ikke bare kan regne med, at andre gør tingene for dem. Der er virkelig mange ildsjæle og en iver efter at bidrage til at få lokalsamfundet til at overleve, forklarer Dorthe Lund. Netværkene med kontaktpersoner er blandt andet kickstartet via velkomstambassadører ude i landsbyerne, som i dag er blevet mere til borgerforeninger, hvor folk gerne selv tager initiativ til at udvikle de lokale samfund. AF DITTE BIRKEBÆK JENSEN UDKANTSDANMARK ■ I forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor amterne blev til regioner og flere kommuner blev lagt sammen, så inddeltes de i dag 98 kommuner også i fire forskellige kategorier. Heraf yder-, land-, mellem- og bykommuner. Varde er en sammenlægning af fem kommuner og på papiret en yderkommune. De 16 yderkommuner fik hurtigt mærkatet »Udkantsdanmark«, som Ifølge indikationerne har fald i beskæftigelsen, langt til motorvej, negativ befolkningsudvikling og en skæv demografi. Alligevel formår flere kommuner i »udkanten« at vende nedgangen, heriblandt Varde Kommune. En stolt borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl (V), foran det nye rådhus der stod færdigt i 2015. Til kommunalvalget i november er Erik Buhl igen at finde på kandidatlisten. ✓ BOSÆTNING I VARDE KOMMUNE År Antal 2012 50.193 2013 49.969 2014 49.958 2015 50.122 2016 50.452 2017 50.518 (1. kvartal)


FrilandsLiv - Tirsdag den 22. august 2017
To see the actual publication please follow the link above